Σε αυτήν την σελίδα οι μαθητές θα βρίσκουν ανά μήνα ικανό αριθμό διαγωνισμάτων - tests & scores ερωτήσεων Σωστού – Λάθους και Πολλαπλής Επιλογής, Ασκήσεων και Θεωρίας.

Ανά κεφάλαιο, τα διαγωνίσματα - tests θα έχουν κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας. Συγκεκριμένα θα χαρακτηρίζονται σαν εύκολα, μέτρια και απαιτητικά.

Συνιστάται στους μαθητές η επανάληψη του test εάν η βαθμολογία του (score) είναι μικρότερη του 70/100.

Κεφάλαιο 1ο – Βασικές οικονομικές έννοιες

Διαγωνίσματα

Θεωρία

1. Να περιγράψετε και με την ανάλυση του σχετικού διαγράμματος, το Οικονομικό κύκλωμα.
2. Να αναφέρετε και να αναλύσετε τους βασικούς λόγους που συντελούν στον πολλαπλασιασμό και την εξέλιξη των αναγκών.
3. Από τους κοινωνικούς θεσμούς να αναφέρετε το τι γνωρίζετε για την οικογένεια ή νοικοκυριό.
4. Να αναφέρετε και να αναλύσετε τις κατηγορίες των συντελεστών παραγωγής.
5. Τι γνωρίζετε για τον καταμερισμό των έργων;

Διαγωνίσματα

Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους και Πολλαπλής επιλογής

Διαγωνίσματα

Ασκήσεις

Κεφάλαιο 2ο – Η Ζήτηση των αγαθών

Εδώ θα βρειτε στα τέλη Σεπτεμβρίου διαγωνίσματα - tests & scores ερωτήσεων Σωστού-Λάθους και Πολλαπλής επιλογής, Ασκήσεων και Θεωρίας