Άρθρα

Χρηματικό και πραγματικό κόστος αγαθού. Πως συνδέονται

Τροφή σκέψης για τους μαθητές

Στο σχολικό βιβλίο αναφέρεται ότι «Το χρηματικό κόστος δεν είναι παρά το πραγματικό ή εναλλακτικό κόστος εκφρασμένο σε χρήμα (π.χ. ευρώ)».

Ίσως αυτή η πρόταση να μην είναι κατανοητή από το σύνολο των μαθητών, οπότε θα δυσκολευτούν να απαντήσουν σε πιθανό σχετιζόμενο ερώτημα.

Θα ήθελα να σας πω τι ΔΕΝ σημαίνει.

Για παράδειγμα, αν το ΚΕΧ (σε όρους του Ψ) ισούται με 2. Αυτό ΔΕΝ σημαίνει ότι το χρηματικό κόστος του αγαθού Χ ισούται με 2. Και αυτό γιατί το 2 εκφράζει ποσότητα αγαθού και όχι χρηματική αξία αγαθού.

Έχει ενδιαφέρον για τους μαθητές να σκεφτούν ποιο στοιχείο του Ψ τους λείπει για να μπορέσουν, σε αυτή την περίπτωση, να υπολογίσουν το χρηματικό κόστους του αγαθού Χ.

Για σκεφτείτε το και εδώ είμαστε..

ΑΟΘ: Παραγωγή και Κόστος της επιχείρησης - Ποια είναι τα 5 σημαντικά σημεία που πρέπει να προσέχουμε (video)

Μια πλήρης ανάλυση με χρήση εικόνας, πινάκων και διαγραμμάτων για την κατανόηση των κομβικών σημείων (εννοιών) του κεφαλαίου: Παραγωγή και Κόστος της επιχείρησης.

Τα βιβλία ΑΟΘ/Οικονομίας του Μανώλη Αναστόπουλου θα τα βρείτε εδώ: https://econtopia.gr/shop/

Βεβαίως με αυτή την video παρουσίαση δεν εξαντλούνται τα θέματα του συγκεκριμένου κεφαλαίου (Σημαντικά για τις ασκήσεις). Όμως θεωρούμε αυτά τα 5 σημεία τα πλέον σημαντικά.

Για το λόγο αυτό θα σας προτείναμε να παρακολουθήσετε το video μέχρι το τέλος του.

Πιστεύουμε η ανάλυση να σας φανεί χρήσιμη στη συνέχεια της προσπάθειά σας.


Την επανάληψη του κεφαλαίου μπορείτε να τη βρείτε εδώ: https://youtu.be/3VALWYvV1-o

Για περισσότερα θέματα για ΑΟΘ επισκεφτείτε το κανάλι μας στο YouTube εδώ:  https://bit.ly/2SRHM67

ΑΟΘ - 3o Κεφάλαιο: Η Παραγωγή και το Κόστος της επιχείρησης (video)

28 Απριλίου 2018

Η econtopia συμμετέχοντας στην προσπάθεια των μαθητών – υποψηφίων των οικονομικών σχολών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συνεχίζει για τρίτη εβδομάδα τη σειρά επαναλήψεων της ύλης με την καταγραφή των σημαντικών στοιχείων του 3ου  κεφαλαίου (Η Παραγωγή και το Κόστος της επιχείρησης) τα οποία αναφέρονται στο συνημμένο video.Ο οδηγός επανάληψης θα είναι διαθέσιμος κάθε Σάββατο για το επόμενο κεφάλαιο της ύλης.

Πιστεύουμε ότι η θεματολογία που θα διαβάσετε θα σας φανεί χρήσιμη στην προσπάθεια που καταβάλλετε.

Για οποιαδήποτε ερώτηση – απορία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας του site http://econtopia.gr/επικοινωνία/ και θα χαρούμε να σας απαντήσουμε

Βελτίωση τεχνολογίας παραγωγής (16.02.2018)

16 Φεβρουαρίου 2018

Όταν περιγράφουμε τις σημερινές (τωρινές) παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας στο σύνολό της ή μιας επιχείρησης μεμονωμένα θεωρούμε την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία δεδομένη με την έννοια ότι παραμένει αμετάβλητη.

Μια βελτίωση της τεχνολογίας θα μεταβάλλει τις δυνατότητες της οικονομίας σαν σύνολο ή μιας επιχείρησης. Πρακτικά αυτό που συμβαίνει με την υιοθέτηση της βελτιωμένης τεχνολογίας είναι είτε η ποιοτική βελτίωση της απόδοσης των υπαρχόντων συντελεστών παραγωγής ή/και η ποσοτική  μεταβολή – αύξησή τους.

Σαν αποτέλεσμα με τη βελτίωση της τεχνολογίας παρατηρείται:

 • Αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας. Δηλαδή, μετατόπιση της ΚΠΔ προς τα δεξιά.
 • Αύξηση της ποσότητας παραγωγής του προϊόντος μιας επιχείρησης με την ίδια ποσότητα συντελεστών παραγωγής κάτι που σημαίνει μείωση του κόστους παραγωγής, Δηλαδή, μετατόπιση της καμπύλης του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω και της καμπύλης προσφοράς προς τα δεξιά.

Κόστος. Η δαπάνη για αμοιβή των συντελεστών παραγωγής (22.01.2018)

22 Ιανουαρίου 2018

Το συνολικό κόστος (TC) της επιχείρησης είναι το άθροισμα των επί μέρους δαπανών για αμοιβή των συντελεστών παραγωγής που χρησιμοποιεί για την παραγωγή των προϊόντων της.

Είναι χρήσιμο για τον υποψήφιο φοιτητή των οικονομικών σχολών να έχει αντιληφθεί ότι η δαπάνη για  κάθε στοιχείο που συμμετέχει στη διαμόρφωση του συνολικού κόστους,  είτε του μεταβλητού (π.χ. μισθοί) είτε του σταθερού (π.χ. ενοίκιο), στην πραγματικότητα υπολογίζεται - ισούται με το γινόμενο της ποσότητας του συντελεστή που μας ενδιαφέρει επί την τιμή (κόστος) μιας μονάδας του.

Ο υπολογισμός του κόστους  (σαν γινόμενο ποσότητας ΣΠ επί την τιμή ανά μονάδα του) δεν περιορίζεται μόνο στο μεταβλητό κόστος (VC) αλλά αφορά (κατά κανόνα) και το σταθερό (FC).

ΑΟΘ: Η Παραγωγή και το Κόστος της επιχείρησης - Σημαντικά σημεία για τη λύση των ασκήσεων

Αναφερόμενοι στην ακολουθούμενη μεθοδολογία για την λύση των ασκήσεων του  κεφαλαίου "Παραγωγή και Κόστος" θεωρούμε απαραίτητο οι υποψήφιοι φοιτητές να έχουν μελετήσει, κατανοήσει και εξοικειωθεί με τα παρακάτω:

Μεθοδολογία

 • Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της εκφώνησης της άσκησης που δεν πρέπει να ξεφύγουν της προσοχής μας.
 • Πως συμπληρώνουμε τα κενά ενός πίνακα με στοιχεία παραγωγής και κόστους μιας επιχείρησης. Ποια στοιχεία αξιοποιούμε και με ποια σειρά.
 • Ποια η διαφορά τα στοιχεία του πίνακα να αναφέρονται σε μια επιχείρηση σε σχέση με το να αναφέρονται στον κλάδο παραγωγής ενός αγαθού που συμμετέχει (n) αριθμός επιχειρήσεων.
 • Πως θα απαντήσουμε σε ερωτήματα που σχετίζονται με τον Νόμο της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης. Αν ισχύει, πότε εμφανίζεται, και γιατί ισχύει ο συγκεκριμένος νόμος.
 • Πως χρησιμοποιούμε το οριακό κόστος (MC) για να απαντήσουμε σε ερωτήματα που σχετίζουν συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής (Q) και κόστους που απαιτείται, αλλά και πως θα υπολογίζουμε την μεταβολή του κόστους που δημιουργείται λόγω μεταβολής του επιπέδου της παραγωγής.
 • Τι σημαίνει, π.χ. στον (n) εργάτη να μεγιστοποιείται το Μέσο προϊόν (ΑΡ). Πως αξιοποιείται αυτή η πληροφορία.
 • Πως υπολογίζουμε το μεταβλητό κόστος (VC) αν η άσκηση αναφέρει ποιοι είναι οι μεταβλητοί συντελεστές παραγωγής που χρησιμοποιεί η επιχείρηση και ποιες οι αμοιβές (κόστος) ανά μονάδα τους.
 • Από ποια διαφορετικά δεδομένα (ανά άσκηση) είναι δυνατός ο υπολογισμός του μεταβλητού κόστους (VC.)
 • Ποια στοιχεία συμμετέχουν στη διαμόρφωση του σταθερού κόστους (FC) άρα χρειάζονται για τον υπολογισμό του, αν αυτό δεν δίνεται.
 • Γιατί σε επίπεδο μεταβολής, η μεταβολή του κόστους ισούται με τη μεταβολή είτε του συνολικού είτε του μεταβλητού κόστους της επιχείρησης.
 • Πως κατασκευάζουμε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης από τα στοιχεία παραγωγής και κόστους της, και πως θα αιτιολογήσουμε την απάντησή μας.
 • Ποιες δαπάνες ανήκουν στο μεταβλητό κόστος (VC) της επιχείρησης και ποιες στο σταθερό κόστος (FC).

Εδώ θα βρείτε σε video παρουσίαση την (επανάληψη) του κεφαλαίου Παραγωγή και κόστος

Καλή συνέχεια στη μελέτη σας!

Κράτα το

Η Παραγωγή και το κόστος της επιχείρησης (Ένας σύντομος εισαγωγικός οδηγός)

Είναι χρήσιμο στην προσπάθεια κατανόησης της οικονομικής λογικής (συμπεριφοράς) να προσεγγίσουμε με το σωστό “ρόλο” το κάθε κεφάλαιο ή την κάθε ενότητα της οικονομικής θεωρίας.

Με τη λέξη “ρόλο” εννοούμε την επιλογή του κατάλληλου από αυτούς που αντιπροσωπεύουν οι 3 βασικές οικονομικές μονάδες (νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κράτος).

Για παράδειγμα, όταν διαβάζουμε την θεωρία της ζήτησης θα πρέπει να αναλύουμε τη λογική της από την πλευρά του καταναλωτή (νοικοκυριού) δεδομένου ότι η ζήτηση των αγαθών ουσιαστικά αφορά τη συμπεριφορά του καταναλωτή.

Επειδή το κεφάλαιο “Παραγωγή και Κόστος της επιχείρησης” αναφέρεται ασφαλώς στην επιχείρηση – παραγωγό είναι σημαντικό για την κατανόησή του:

 • Να μην ”σκεπτόμαστε” σαν καταναλωτές, αλλά να προσπαθήσουμε να φανταστούμε τον εαυτό μας σαν παραγωγό κάποιου για παράδειγμα αγροτικού προϊόντος.
 • Να έχουμε πάντα υπόψη του ότι στη βραχυχρόνια περίοδο που εξετάζουμε (στην ύλη των Πανελλαδικών εξετάσεων) η επιχείρηση αν θέλει να αυξήσει την παραγωγή της (Q) μπορεί να το πετύχει ΜΟΝΟ αυξάνοντας την ποσότητα των μεταβλητών συντελεστών παραγωγής (Σ.Π), π.χ. εργασία, πρώτες ύλες. Αντίθετα δεν έχει την δυνατότητα να αυξήσει την ποσότητα των σταθερών Σ.Π, π.χ. έδαφος, κεφάλαιο.

Ας φανταστούμε λοιπόν την ύπαρξη μιας σταθερής ποσότητας εδάφους (π.χ. 10 στρεμμάτων) μέσα στην οποία η προσθήκη μεταβλητού Σ.Π (π.χ. εργατών) αποτελεί την μοναδική επιλογή του παραγωγού προκειμένου να αυξήσει την παραγωγή (Q).

Είναι αναμενόμενο, σε μια τέτοια περίπτωση, η απόδοση του εδάφους (σταθερού Σ.Π) λόγω της συνεχιζόμενης προσθήκης εργατών (μεταβλητός Σ.Π) μετά από κάποιο σημείο να φθίνει (Νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης) αργότερα να φθάσει στη μέγιστη απόδοσή του και εάν συνεχιστεί η προσθήκη μεταβλητού Σ.Π να αρχίσει να μειώνεται.

Η “συνύπαρξη” σταθερών και μεταβλητών Σ.Π (στη βραχυχρόνια περίοδο) είναι εκείνη που ουσιαστικά “αιτιολογεί” το γιατί η παραγωγή εξελίσσεται σε 3 φάσεις (έντονη αύξηση – φθίνον ρυθμός αύξησης – μείωση).