Άρθρα

Κρατική Παρέμβαση - Επιβολή Ανώτατης τιμής (video)

Το κράτος όταν  θεωρεί ότι η τιμή ενός αγαθού που διαμορφώθηκε στην ελεύθερη αγορά από τις δυνάμεις της ζήτησης και προσφοράς είναι σε βάρος των καταναλωτών ή των παραγωγών παρεμβαίνει στην αγορά επιβάλλοντας ανώτατες και κατώτατες τιμές αντίστοιχα.

Στο συνημμένο video αναλύονται οι επιπτώσεις της επιβολής από το κράτος Ανώτατης τιμής (ΡΑ).