Άρθρα

Επανάληψη ΑΟΘ: Ερωτήσεις για την ζήτηση

Επανάληψη! Μια ευκαιρία για τη σκέψη μας να ξεκαθαρίσει (μεταξύ άλλων) εκείνα τα «γιατί» που βρίσκονται πίσω από γνωστά θέματα.

Για παράδειγμα, στη θεωρία της ζήτησης έχουμε μάθει πολλά σχετικά με τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Κανόνες, νόμους και λογικές που συνδέονται μεταξύ τους. Αυτές οι σχέσεις γίνονται πιο εύκολα αντιληπτές όταν έχουμε κατανοήσει  τους λόγους που αιτιολογούν την εμφάνισή τους.

Με τις παρακάτω 10 ερωτήσεις για την επανάληψη της ζήτησης πιστεύουμε ότι θα έχουμε συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Ερωτήσεις

  1. Όταν η συνθήκη ceteris paribus συνοδεύει τη σχέση δυο μεταβλητών (μεγεθών) πρακτικά τι εννοούμε;
  1. Στην αγορά ενός αγαθού συμμετέχουν τρεις καταναλωτές. Είναι απαραίτητο ότι σε όλα τα διαθέσιμα επίπεδα τιμής (μιας άσκησης) να είναι διατεθειμένοι και οι τρεις να ζητήσουν κάποια ποσότητα; Ανάλογα με την απάντησή σας σκεφτείτε ποια θα είναι η αγοραία ζητούμενη ποσότητα ανά τιμή.
  1. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ζητούμενης ποσότητας και ζήτησης για ένα αγαθό;
  1. Η αύξηση της τιμής του μοσχαρίσιου κρέατος θα αυξήσει τη ζήτηση του (υποκατάστατου) χοιρινού. Αυτό θα συμβεί ανεξάρτητα από τη σχέση της αυξημένης τιμής του μοσχαρίσιου κρέατος και της τιμής του χοιρινού;
  1. Έστω ότι η συνάρτηση ζήτησης για ένα αγαθό είναι η QD = 20 – 2P. Στην αλγεβρική αυτή σχέση μπορούμε ανά τιμή να υπολογίσουμε τις ποσότητες που είναι διατεθειμένος να ζητήσει ο συγκεκριμένος καταναλωτής. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγετε αν η τιμή του αγαθού διαμορφωθεί στις 12 χρηματικές μονάδες;
  1. Στην ευθύγραμμη καμπύλη ζήτησης (linear demand curve) ενός αγαθού που τέμνει τους άξονες, σε τιμές κάτω (μικρότερες) από την τιμή του μέσου (Μ) η ζήτηση είναι ανελαστική, ενώ αντίθετα για τιμές πάνω (μεγαλύτερες) αυτής του μέσου (Μ) είναι ελαστική. Γιατί συμβαίνει αυτό ενώ αναφερόμαστε στο ίδιο αγαθό;
  1. Εάν υπολογίζατε με μαθηματικό τρόπο την κλίση της ευθείας (slope of a straight line)  που περιγράφεται από τη γραμμική συνάρτηση QD = α + βΡ, θα βρίσκατε ότι ισούται με ΔQD / P (το οποίο και χρησιμοποιούμε) ή με το αντίστροφο; Αν καταλήξετε στο δεύτερο, ως προς ποιο άξονα υπολογίζουμε την κλίση της ευθείας QD = α + βΡ όταν θεωρούμε ότι το β = ΔQD / P;
  1. Η αναγκαιότητα ενός αγαθού και η ύπαρξη ή όχι υποκατάστατων αυτού, εμφανίζονται και στην τιμή της ED του αγαθού; Το ενδεχόμενο ένα αγαθό να μην έχει υποκατάστατα το καθιστά απαραίτητα και αναγκαίο, δηλαδή ανελαστικής ζήτησης;
  1. Γιατί στην χρησιμότητα της ED (για το κράτος – φορολογία αγαθών) χρησιμοποιείται στο σχολικό βιβλίο παράδειγμα αγαθού ανελαστικής ζήτησης;
  1. Σε ένα αγαθό έχουμε (λόγω μεταβολής κάποιου προσδιοριστικού παράγοντα) ποσοστιαία μεταβολή της ζήτησής του έστω κατά + 20%. Τι συμπέρασμα βγάζετε αν σε κάποιο επίπεδο τιμής (από αυτές που ισχύουν για τις συγκεκριμένες συναρτήσεις ζήτησης) εξετάσετε την ποσοστιαία μεταβολή των ζητούμενων ποσοτήτων επί των δύο διαφορετικών καμπυλών ζήτησης;

Επιμένουμε στην άποψή μας  ότι ο προβληματισμός (εύκολος ή δύσκολος) βοηθάει πάντα την σε βάθος κατανόηση ενός θέματος. Κάτι το οποίο δίνει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε και σε ασκήσεις – ερωτήσεις που είναι εκφρασμένες λίγο διαφορετικά από το συνηθισμένο τρόπο.

Καλή συνέχεια στην επανάληψη αλλά και εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα αυτής.

ΑΟΘ – 1 κεφάλαιο: Επανάληψη σημαντικών σημείων (video)

14 Απριλίου 2018

Η econtopia συμμετέχοντας στην προσπάθεια των μαθητών – υποψηφίων των οικονομικών σχολών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζει μια σειρά επαναλήψεων της ύλης αρχίζοντας σήμερα με την καταγραφή των σημαντικών στοιχείων του 1ου  κεφαλαίου (Βασικές Οικονομικές Έννοιες) τα οποία αναφέρονται στο συνημμένο video.
Ο οδηγός επανάληψης θα είναι διαθέσιμος κάθε Σάββατο για το επόμενο κεφάλαιο της ύλης.

Πιστεύουμε ότι η θεματολογία που θα διαβάσετε θα σας φανεί χρήσιμη στην προσπάθεια που καταβάλλετε.

Για οποιαδήποτε ερώτηση – απορία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας του site https://econtopia.gr/επικοινωνία/ και θα χαρούμε να σας απαντήσουμε.

ΑΟΘ - Ένας οδηγός για την επανάληψη

Απρίλιος 2018

Η econtopia συμμετέχοντας στην προσπάθεια των μαθητών – υποψηφίων των οικονομικών σχολών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα δημοσιεύει κάθε Σάββατο τα σημαντικά σημεία κάθε κεφαλαίου της ύλης των πανελλαδικών εξετάσεων.

Ο οδηγός επανάληψης που θα μπορείτε να μελετήσετε αφορά εκείνους τους  μαθητές που έχουν ολοκληρώσει  την ύλη του μαθήματος  και ξεκινούν την επανάληψή τους.

Πιστεύουμε ότι η θεματολογία που θα διαβάσετε θα σας φανεί χρήσιμη στην προσπάθεια που καταβάλλετε.

Για οποιαδήποτε ερώτηση – απορία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας του site https://econtopia.gr/επικοινωνία/ και θα χαρούμε να σας απαντήσουμε.

 

Πανελλαδικές εξετάσεις ~ Διαγωνίσματα προετοιμασίας μέχρι το παρά πέντε;

Η προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις έχει αρχίσει εδώ και αρκετό χρόνο. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος οι υποψήφιοι είχαν την ευκαιρία μέσα από τα διαγωνίσματα που έγραψαν να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, αλλά  και να παρακολουθήσουν την εξέλιξη -  πορεία της προσπάθειάς τους.

Αυτός ακριβώς είναι και ο «ρόλος» των προσομοιώσεων. Δηλαδή να «δοκιμαστεί» ο υποψήφιος για εισαγωγή στα ΑΕΙ – ΤΕΙ σε συνθήκες ίδιες (στο μέτρο του εφικτού) με αυτές που θα συναντήσει σε λίγες μέρες που θα κληθεί να γράψει τις επίσημες εξετάσεις.

Οι συνθήκες βέβαια αφορούν ή πρέπει να αφορούν την δυσκολία, τον αριθμό των θεμάτων, τον διαθέσιμο χρόνο, τις συνθήκες επιτήρησης, κ.α.

Υπάρχει όμως ένα παράγοντας που δεν μπορεί να «εμφανιστεί» και πειστικά να «υπάρχει» στα διαγωνίσματα προετοιμασίας. Και αυτός ονομάζεται άγχος. Αυτό που θα εμφανιστεί περιμένοντας τα θέματα, θα συνεχιστεί όταν τους ρίξεις μια πρώτη ματιά και θα ενταθεί όταν θα ψάχνεις την εικόνα της «ασφάλειας» που σου έδινε η παρουσία του καθηγητή σου, αλλά αυτή δεν θα υπάρχει.

Αυτός ο παράγοντας - άγχος -  δεδομένου ότι δεν μπορεί να εξαφανιστεί θα πρέπει να ελεγχθεί ή περιοριστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Κατά τη γνώμη μας ένας από τους τρόπους που αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί  είναι και η ύπαρξη ενός διαστήματος «ηρεμίας» για τον μαθητή προ των επίσημων εξετάσεων.

Η χρησιμότητα των διαγωνισμάτων μέχρι και λίγες μέρες πριν την έναρξη των πανελλαδικών δεν μας βρίσκει σύμφωνους και αυτό γιατί οι πιθανότητες για τον υποψήφιο φοιτητή να «μάθει» την τελευταία στιγμή κάτι που δεν έχει ακούσει μέχρι σήμερα θεωρούμε ότι είναι περιορισμένες.

Αντίθετα, υπάρχει το ενδεχόμενο, ένα θέμα που θα δυσκολέψει να «επιβαρύνει» την ψυχολογία δημιουργώντας μια ασυνείδητη γενίκευση της δυσκολίας που θεωρούμε ότι έχουμε. Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει πρόσθετο άγχος και χρόνος πλέον για να αντιμετωπιστεί δεν θα υπάρχει.

Ασφαλώς η παραπάνω άποψη εκφράζει εμάς και επομένως δεν είναι απαραίτητο να συμφωνεί το σύνολο των συναδέλφων, μαθητών και γονιών.

Σε «ευθυγράμμιση» όμως με τα πιστεύω μας επί του θέματος, δεν θα δημοσιεύσουμε νεότερο διαγώνισμα (εκτός αυτών που ήδη έχουμε)

Υπομονή, προσπάθεια, πίστη στις δυνατότητές σας και σωστή επανάληψη!

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το