Άρθρα

ΑΟΘ: Παραγωγή και Κόστος - Ποια είναι τα 5 σημαντικά σημεία που πρέπει να προσέχουμε (video)

Μια πλήρης ανάλυση με χρήση εικόνας, πινάκων και διαγραμμάτων για την κατανόηση των κομβικών σημείων (εννοιών) του κεφαλαίου: Παραγωγή και Κόστος των επιχειρήσεων.

Βεβαίως με αυτή την video παρουσίαση δεν εξαντλούνται τα θέματα του συγκεκριμένου κεφαλαίου (Σημαντικά για τις ασκήσεις). Όμως θεωρούμε αυτά τα 5 σημεία τα πλέον σημαντικά.

Για το λόγο αυτό θα σας προτείναμε να παρακολουθήσετε το video μέχρι το τέλος του.

Πιστεύουμε η ανάλυση να σας φανεί χρήσιμη στη συνέχεια της προσπάθειά σας.


Την επανάληψη του κεφαλαίου μπορείτε να τη βρείτε εδώ: https://youtu.be/3VALWYvV1-o

Για περισσότερα θέματα για ΑΟΘ επισκεφτείτε το κανάλι μας στο YouTube εδώ:  https://bit.ly/2SRHM67

Η βραχυχρόνια περίοδος και οι δυνατότητες παραγωγής της επιχείρησης (26.11.2017)

26 Νοεμβρίου 2017

Η κατανόηση από τον μαθητή της έννοιας «βραχυχρόνια περίοδος», δηλαδή ότι η επιχείρηση είναι «αναγκασμένη» να παράγει με σταθερές τις ποσότητες κάποιων συντελεστών παραγωγής όσο διάστημα παραμένει στη βραχυ περίοδο, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να εξηγήσει αφενός την πορεία της καμπύλης του συνολικού προϊόντος (ΤΡ) και αφετέρου την ύπαρξη του νόμου της φθίνουσας απόδοσης.

Η Παραγωγή και το κόστος της επιχείρησης (Ένας σύντομος εισαγωγικός οδηγός)

Είναι χρήσιμο στην προσπάθεια κατανόησης της οικονομικής λογικής (συμπεριφοράς) να προσεγγίσουμε με το σωστό “ρόλο” το κάθε κεφάλαιο ή την κάθε ενότητα της οικονομικής θεωρίας.

Με τη λέξη “ρόλο” εννοούμε την επιλογή του κατάλληλου από αυτούς που αντιπροσωπεύουν οι 3 βασικές οικονομικές μονάδες (νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κράτος).

Για παράδειγμα, όταν διαβάζουμε την θεωρία της ζήτησης θα πρέπει να αναλύουμε τη λογική της από την πλευρά του καταναλωτή (νοικοκυριού) δεδομένου ότι η ζήτηση των αγαθών ουσιαστικά αφορά τη συμπεριφορά του καταναλωτή.

Επειδή το κεφάλαιο “Παραγωγή και Κόστος της επιχείρησης” αναφέρεται ασφαλώς στην επιχείρηση – παραγωγό είναι σημαντικό για την κατανόησή του:

  • Να μην ”σκεπτόμαστε” σαν καταναλωτές, αλλά να προσπαθήσουμε να φανταστούμε τον εαυτό μας σαν παραγωγό κάποιου για παράδειγμα αγροτικού προϊόντος.
  • Να έχουμε πάντα υπόψη του ότι στη βραχυχρόνια περίοδο που εξετάζουμε (στην ύλη των Πανελλαδικών εξετάσεων) η επιχείρηση αν θέλει να αυξήσει την παραγωγή της (Q) μπορεί να το πετύχει ΜΟΝΟ αυξάνοντας την ποσότητα των μεταβλητών συντελεστών παραγωγής (Σ.Π), π.χ. εργασία, πρώτες ύλες. Αντίθετα δεν έχει την δυνατότητα να αυξήσει την ποσότητα των σταθερών Σ.Π, π.χ. έδαφος, κεφάλαιο.

Ας φανταστούμε λοιπόν την ύπαρξη μιας σταθερής ποσότητας εδάφους (π.χ. 10 στρεμμάτων) μέσα στην οποία η προσθήκη μεταβλητού Σ.Π (π.χ. εργατών) αποτελεί την μοναδική επιλογή του παραγωγού προκειμένου να αυξήσει την παραγωγή (Q).

Είναι αναμενόμενο, σε μια τέτοια περίπτωση, η απόδοση του εδάφους (σταθερού Σ.Π) λόγω της συνεχιζόμενης προσθήκης εργατών (μεταβλητός Σ.Π) μετά από κάποιο σημείο να φθίνει (Νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης) αργότερα να φθάσει στη μέγιστη απόδοσή του και εάν συνεχιστεί η προσθήκη μεταβλητού Σ.Π να αρχίσει να μειώνεται.

Η “συνύπαρξη” σταθερών και μεταβλητών Σ.Π (στη βραχυχρόνια περίοδο) είναι εκείνη που ουσιαστικά “αιτιολογεί” το γιατί η παραγωγή εξελίσσεται σε 3 φάσεις (έντονη αύξηση – φθίνον ρυθμός αύξησης – μείωση).