Άρθρα

Η υπερεκτίμηση της βαθμολογίας (12.11.2018)

12 Νοεμβρίου 2018

Συμβαίνει συχνά στους μαθητές να υπερεκτιμούν τον βαθμό που γράφουν στο μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Ένας από τους λόγους σχετίζεται με το πως μεταφράζουν τη λέξη «αυτονόητα».

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η λέξη δεν έχει την ίδια (κυριολεκτική) σημασία για όλους θα θέλαμε να τονίσουμε στους μαθητές ότι το γραπτό τους είναι προτιμότερο να χαρακτηρίζεται σαν «εκνευριστικά» σαφές και επεξηγηματικό περιλαμβάνοντας τα κατά τη γνώμη τους αυτονόητα παρά το αντίθετο.

Την ανάλυση της σκέψης σας που κατέληξε σε κάποιο συμπέρασμα- αποτέλεσμα ΠΡΕΠΕΙ να την καταγράφεται  ώστε να είναι ορατή στον διορθωτή του γραπτού σας.

Τότε τον έχετε πείσει αφενός ότι ξέρετε καλά αυτό που γράφετε και αφετέρου ότι είναι σίγουρα «δικό» σας.

Σαν αποτέλεσμα δεν δικαιούται να σας «κόψει» μόρια.

Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας!

ΑΟΘ - Η «μετάφραση» της βαθμολογίας των πανελλαδικών εξετάσεων 2018

Η ανάλυση της κλιμάκωσης των βαθμών των πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) έχει πολλαπλά οφέλη για τους ενδιαφερόμενους μαθητές, για τα πανεπιστήμια που θα τους υποδεχτούν σαν φοιτητές, αλλά και για τους υπεύθυνους σχεδιασμού της οικονομικής παιδείας στην Ελλάδα.

Οι μαθητές που αποφασίζουν να σπουδάσουν οικονομικά

Η απόφασή τους αυτή (συνήθως) γίνεται χωρίς ιδιαίτερη έρευνα των δεδομένων και προοπτικών αλλά με βασικό κριτήριο την αίσθηση της πιθανής αδυναμίας εισόδου σε άλλες σχολές που απαιτούνται περισσότερα μόρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει «τουλάχιστον» μια δεύτερη σκέψη με πιο σωστή ανάλυση των δεδομένων.

Η παγίωση ενός ποσοστού τα τελευταία 2 χρόνια της τάξεως περίπου του 35,5 % με βαθμολογία κάτω του 10 (Πίνακας 1) είναι αφενός ανησυχητική και αφετέρου θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από τα άτομα που θα επιλέξουν τις οικονομικές σχολές πιστεύοντας ότι σε αυτές βρίσκεται η εύκολη «πύλη εισόδου».

ΑΟΘ -Βαθμολογίες πανελλαδικών κάτω του 10 (έτη 2017 - 2018) Manolis Anastopoulos - http://econtopia.gr

Ένα δεύτερο στοιχείο που πρέπει να μην παραληφθεί είναι ότι παρά την «ανησυχητική» ευκολία των φετινών θεμάτων (ΑΟΘ - Σχολιασμός θεμάτων-Πανελλαδικές 2018) σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2017 που χαρακτηρίστηκαν, και όχι άδικα, τα δυσκολότερα της τελευταίας 10ετίας, η διαφοροποίηση της  βαθμολογίας  ουσιαστικά βρίσκεται στην κλίμακα βαθμών 18 – 20 (Πίνακας 2)

ΑΟΘ - Κλιμάκωση Βαθμολογίας πανελλαδικών (έτη 2017 - 2018) Manolis Anastopoulos - http://econtopia.gr

Συνοψίζοντας, το γεγονός ότι μεταξύ 2 ετών με θεαματική διαφοροποίηση της δυσκολίας των θεμάτων ένα ποσοστό της τάξεως του 35,5 % έγραψε κάτω από τη βάση του 10 και ένα μέσο (μεταξύ των 2 ετών) ποσοστό της τάξεως του 16 % έγραψε βαθμούς στην κλίμακα 18 -20 δεν θα δικαιολογούσε τον χαρακτηρισμό του μαθήματος σαν «εύκολο» και κατά συνέπεια την επιλογή του από τους μαθητές με «δεδομένο» ότι θα γράψουν καλά.

Αυτοί που σχεδιάζουν την πολιτική στον ευρύτερο χώρο της παιδείας

Θα πρέπει «κάποια» στιγμή να αντιμετωπίσουν το έργο τους με μια περισσότερο υπεύθυνη στάση απέναντι  στα άτομα  που επηρεάζονται από τις αποφάσεις τους.

Επομένως θα πρέπει «τουλάχιστον» να αναρωτηθούν για τα παρακάτω:

  1. Γιατί τόσο μεγάλη διαφοροποίηση του βαθμού δυσκολίας των θεμάτων μεταξύ 2 μόλις ετών;
  2. Για ποιο λόγο τα φετινά θέματα παρά την αναμφισβήτητη ευκολία τους η προβληματική και χωρίς λόγο (σε συγκεκριμένα σημεία) ασάφειάς τους «έπρεπε» να δημιουργήσει πρόβλημα στους μαθητές αλλά και στους διορθωτές;
  3. Γνωρίζουν οι υπεύθυνοι φορείς ότι σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξε σημαντική απόκλιση στη βαθμολογία των 2 διορθωτών – βαθμολογητών; Αν ναι, ποιος είναι ο λόγος;
  4. Βάσει ποιας λογικής το μάθημα της «οικονομίας» δεν έχει τη μέγιστη βαρύτητα (συντελεστής βαρύτητας) στις «οικονομικές» σχολές;

Επίλογος

Κλείνοντας αυτή την σύντομη ανάλυση και αναφερόμενοι:

  • Στους μαθητές θα θέλαμε να τους βεβαιώσουμε ότι η επιλογή αντικειμένου σπουδών προϋποθέτει αρχικά το «ενδιαφέρον» και αργότερα την «αγάπη» προς τον συγκεκριμένο χώρο. Η προσπάθεια «εύρεσης» σε συγκεκριμένο χώρο λόγω μεγαλύτερης δυσκολίας της παρουσίας μας σε άλλον δεν είναι η καλύτερη επιλογή και συνήθως δεν θα οδηγήσει σε πετυχημένη αλλά ούτε και σε ευχάριστη επαγγελματική πορεία.

Επί πλέον οι νέοι θα πρέπει να απομακρύνουν την σκέψη τους από την «λογική» της υποτίμησης μαθημάτων. Η επιτυχία εξαρτάται (τις συντριπτικά περισσότερες φορές) από την ένταση και τη μεθοδικότητα της προσπάθειας η οποία πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητα  από την «αίσθηση» (που συνήθως μεταφέρεται από τους έχοντες ελάχιστη ή και καθόλου γνώση ) για τη δυσκολία ή όχι ενός μαθήματος (Η εξ αποστάσεως σοφία).

  • Στους υπεύθυνους για την χάραξη πολιτικής στο χώρο της παιδείας επιθυμούμε να τους τονίσουμε ότι ακούγεται αρκετά θλιβερό να «λησμονούν» ότι η έλλειψη οικονομικής παιδείας ή η υποβάθμιση της σημασίας της δεν λειτουργεί προς την κατεύθυνση εφοδιασμού της νέας γενιάς για ένα καλύτερο αύριο.

 

Τέλος να ευχηθούμε στα παιδιά σωστές αποφάσεις αλλά και να ζητήσουμε από το «περιβάλλον» την προσφορά περισσότερο αποτελεσματικής βοήθειας προς την κατεύθυνση της λήψης «σωστών αποφάσεων» από τους νέους.

Αυστηρή ή επιεικής η βαθμολογία των διαγωνισμάτων πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις

Η προετοιμασία των μαθητών της Γ΄ Λυκείου για τις Πανελλαδικές εξετάσεις περιλαμβάνει ασφαλώς και ανά τακτά χρονικά διαστήματα διαγωνίσματα.

Μέσα από τη γραπτή ή προφορική (ανάλογα της περίπτωσης) εξέταση γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν κενά, να αναλυθούν – εξηγηθούν τα λάθη, και βέβαια να εξοικειωθούν οι μαθητές στις «συνθήκες» των εξετάσεων που έρχονται – αυτό που ονομάζουμε «προσομοίωση».

Αναμφίβολα ο καλός βαθμός ενός διαγωνίσματος είναι το ζητούμενο μια και η «σωστή» του μετάφραση δίνει δύναμη στο μαθητή για την συνέχεια και ισχυροποιεί μέσα του το «θα πάω καλά». Βέβαια η «λανθασμένη» μετάφραση ακούει στο όνομα εφησυχασμός, και κάτι τέτοιο 5 μήνες πριν τις πανελλαδικές ποτέ δεν θέλουμε να συμβεί.

Πόσο αντιπροσωπευτικός είναι ο βαθμός των διαγωνισμάτων προετοιμασίας

Αρκετές φορές ο μαθητής δυσαρεστείται που του «έκοψαν» μόρια σε σημεία που κατά τη γνώμη του δεν έπρεπε. Αισθάνεται αδικημένος. Και μάλιστα ίσως το αίσθημα της αδικίας να μεγαλώνει συγκρίνοντας το βαθμό του με τους αντίστοιχους των συμμαθητών του.

Να δούμε όμως και το θέμα από τη μεριά του βαθμολογητή - καθηγητή.

Ξεκινώντας με το  δεδομένο ότι υπάρχει μόνο καλή θέληση στη σχέση καθηγητή – μαθητή ο πρώτος ΔΕΝ πρέπει να ωραιοποιήσει την εικόνα ενός γραπτού προετοιμασίας για τις πανελλαδικές. Εξάλλου η μάθηση προτιμά την ποιότητα αντί της ποσότητας. Όσο και να ακούγεται «σκληρό» πρέπει να είναι αυστηρός κριτής - όχι για να αυτοονομασθεί αυστηρός, αλλά για να βοηθήσει τον μαθητή να γνωρίσει (από πριν) την πραγματική ατμόσφαιρα των Πανελλαδικών. Και αυτή η ατμόσφαιρα δεν είναι ασφαλώς για να τη φοβάται ΑΛΛΑ είναι μια ατμόσφαιρα διαφορετική.

Τα διαφορετικά στοιχεία των Πανελλαδικών εξετάσεων σε σχέση με τις εξετάσεις προετοιμασίας

Σαν πρώτο θα αναφέρουμε το ίδιο το περιβάλλον με την κυριολεκτική του έννοια. Δεν είναι το ίδιο να γράφεις παρέα με τους φίλους σου σε μια γνώριμη τάξη ενώ συγχρόνως αισθάνεσαι την «ασφάλεια» της παρουσίας του καθηγητή σου με το να βρίσκεσαι σε ένα (ενδεχομένως) όχι οικείο χώρο χωρίς τη δυνατότητα να εκφράσεις πιθανή απορία στους επιβλέποντες καθηγητές.

Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να συνειδητοποιήσει ο μαθητής είναι ότι ο διορθωτής του γραπτού του (στις Πανελλαδικές εξετάσεις) ΔΕΝ τον γνωρίζει. Είναι μια απρόσωπη σχέση και ακριβώς γι αυτό το λόγο το γραπτό πρέπει να είναι απόλυτα «πειστικό» για τον διορθωτή. Σε αυτή την περίπτωση ο καθηγητής δεν ξέρει τις γνώσεις του μαθητή κάτι που σημαίνει ότι αν θέλει να είναι δίκαιος πρέπει να είναι αυστηρός κριτής.

Επίλογος

Αγαπημένοι μαθητές ο καθηγητής είναι σύμμαχος στην προσπάθειά σου (Η συμμετοχή του καθηγητή στο παρακάτω της ζωής των άλλων) και  οι παραπάνω σκέψεις δεν γράφτηκαν για να φοβίσουν, να αγχώσουν, ή να μειώσουν την αυτοπεποίθησή σας. Σαν στόχο έχουν ακριβώς το αντίθετο μια και πιστεύουμε ότι το άγχος και ο φόβος κάνουν έντονη την παρουσία τους όχι όταν είσαι προετοιμασμένος για την πραγματική εικόνα μιας δοκιμασίας αλλά όταν πρωτογνωρίζεις την πραγματικότητα στη διάρκεια της δοκιμασίας.

Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας.