καπέλο

Οριακό προϊόν (εργασίας), ποσότητα εργασίας και συνολικό προϊόν (27.12.2017)

27 Δεκεμβρίου 2017

Έχει ενδιαφέρον το πως μέσω του οριακού προϊόντος (ΜΡ) υπολογίζουμε για κάποιο  δεδομένο επίπεδο παραγωγής (Q) πόσες μονάδες μεταβλητού συντελεστή παραγωγής (εργασίας L) απαιτούνται ή και το αντίθετο.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *