Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων

Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. Η μετατόπιση

Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων (ΚΠΔ) γνωρίζουμε ότι δείχνει τις μέγιστες παραγωγικές δυνατότητες μιας υποθετικής οικονομίας η οποία έχοντας σταθερή τεχνολογία, χρησιμοποιεί όλους και αποτελεσματικά τους συντελεστές παραγωγής (ΣΠ) που διαθέτει για την  παραγωγή δύο (μόνο) αγαθών.

Είναι σημαντικό να γίνει απολύτως κατανοητό ότι η (σημερινή) θέση της ΚΠΔ ορίζεται με την προϋπόθεση ότι “τηρούνται” οι προηγούμενες υποθέσεις.

Μετατόπιση της ΚΠΔ

(Βιβλία-βοηθήματα ΑΟΘ/Οικονομίας θα τα βρείτε εδώ: https://econtopia.gr/shop/ )

Η μεταβολή (αύξηση ή μείωση) των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας απεικονίζεται με μετατόπιση της ΚΠΔ (προς τα δεξιά ή αριστερά αντίστοιχα). Αυτό θα συμβεί αν στο μέλλον μεταβληθούν οι προϋποθέσεις που σήμερα θεωρούνται σταθερές ή δεδομένες. Δηλαδή αν 1) μεταβληθούν οι ποσότητες των ΣΠ, 2) μεταβληθεί η τεχνολογία της παραγωγής, ή 3) υπάρξει ταυτόχρονη μεταβολή της ποσότητας των ΣΠ και της τεχνολογίας.

Στην συγκεκριμένη ανάλυση θα αναφερθούμε στην διαφορετική επίδραση που έχει στην ΚΠΔ η ανεργία σε σχέση με την μετανάστευση.

Η ύπαρξη ανεργίας - περίπτωση υποαπασχόλησης των ΣΠ -  αυτόματα σημαίνει ότι η εν λόγω οικονομία δεν λειτουργεί πάνω στην ΚΠΔ, επομένως δεν εξαντλεί τις παραγωγικές της δυνατότητες.

Σε μια τέτοια περίπτωση η οικονομία υπολειτουργεί.  Αυτό το γεγονός δεν σημαίνει ότι μειώθηκαν οι παραγωγικές της δυνατότητες. Κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με μετατόπιση της ΚΠΔ προς τα αριστερά.

Οι δυνατότητες υπάρχουν, αλλά δεν αξιοποιούνται πλήρως (όλες). Επομένως η ύπαρξη ανεργίας δεν μετατοπίζει την ΚΠΔ. Όμως η οικονομία οπωσδήποτε λειτουργεί σε κάποιο συνδυασμό στον εσωτερικό της ΚΠΔ χώρο και όχι πάνω στην καμπύλη.

Συμπερασματικά καταλήγουμε στο ότι μια πιθανή μείωση του ποσοστού ανεργίας θα σημαίνει ότι η οικονομία από ένα σημείο εσωτερικά της ΚΠΔ που βρίσκεται θα συγκλίνει προς την ΚΠΔ. Το αντίθετο βεβαίως θα συμβεί σε περίπτωση αύξησης του ποσοστού ανεργίας.

Αντίθετα, η μετανάστευση (από την χώρα ή προς την χώρα) μεταβάλλει τις παραγωγικές δυνατότητες, άρα μετατοπίζει  την ΚΠΔ αριστερά ή δεξιά αντίστοιχα και αυτό γιατί μεταβάλλεται η ποσότητα του ΣΠ εργασία.

Σημαντικό να αναφερθεί ότι οι μετανάστες αν είχαν ή αν θα βρουν δουλειά (αντίστοιχα) δεν διαφοροποιεί το γεγονός ότι η ΚΠΔ θα μετατοπιστεί.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.