Οικονομική επιστήμη. Μια πρώτη γνωριμία

Η οικονομική επιστήμη ανήκει σε εκείνους τους κλάδους επιστημών που η προσπάθεια περιγραφής του αντικειμένου τους  δεν είναι εύκολη. Οι δυσκολίες που συναντάς οφείλονται κυρίως σε δύο λόγους. Ο πρώτος σχετίζεται με τη ύπαρξη όμορων κλάδων που τα σύνορα τους είναι έντεχνα κατασκευασμένα ώστε να μετατοπίζονται άκοπα όταν το λάθος πρέπει να ανήκει αλλού. Ο δεύτερος έρχεται σαν απόρροια του ξερολισμού που έχει καταλάβει και μόνιμα κατοικήσει  στο ρετιρέ του ανθρώπινου εγκεφάλου, δυστυχώς αρκετών.

Με κύριο αποδέκτη των σκέψεών μας τον νέο που αποφασίζει να σπουδάσει οικονομικά και δευτερευόντως εκείνον που αποφάσισε ότι ήρθε ο καιρός να σταματήσει να αυτοαποκαλείται οικονομολόγος θα αναφέρουμε στις παρακάτω γραμμές κάποια πρώτα στοιχεία – κατά τη γνώμη μας – χρήσιμα για την αναγνώριση της  ταυτότητας  της οικονομικής επιστήμης.

Οικονομία και πολιτική δεν είναι συνώνυμες έννοιες

Αναμφίβολα υπάρχει επικοινωνία και θα λέγαμε μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ των δύο  επιστημών. Και ακριβώς αυτή η ισχυρή σχέση επιτρέπει την ευκολία λεκτικού περάσματος από τον ένα χώρο στον άλλο.

Σπουδάζοντας οικονομία, σύντομα γίνεται φανερό ότι ένα πράγμα είναι μια τεκμηριωμένη οικονομικά πρόταση (π.χ. ανάκαμψης της οικονομίας) και άλλο η διάθεση (υπάρχουσα πολιτική βούληση) εφαρμογής, μερικής υιοθέτησης ή απόρριψής της.

Πολιτικές δεσμεύσεις, εμμονές, ή εθελοτυφλία είναι συχνά οι λόγοι  επιλογής - εφαρμογής συγκεκριμένης οικονομικής πολιτικής έναντι άλλης. Στο αύριο, η επιλογή αυτή ενδέχεται να αποδειχθεί λανθασμένη έως και καταστροφική.

Σκεπτόμενοι τότε ποιο ήταν το λάθος θα είναι εύκολο, και ενίοτε βολικό, να κατηγορηθεί η οικονομική πολιτική που εφαρμόστηκε.  Αναζητώντας όμως περισσότερο επίμονα την αλήθεια  είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα καταλήξουμε στο ότι:

η επιλογή του οικονομικού μείγματος που εφαρμόστηκε δεν έγινε με αμιγώς οικονομικά κριτήρια αλλά μάλλον με πολιτικά.

Το να χαρακτηρίσεις κάποιον υπουργό οικονομικών ή σύμβουλό του όχι καλό οικονομολόγο δεν έχει κόστος.  Στην πράξη όμως είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ισχύει για ένα άτομο που του δόθηκε επίσημα η αρμοδιότητα να χαράσσει την οικονομική πολιτική ενός κράτους. Μη ξεχνάμε ότι γενικά η αρνητική κριτική είναι εύκολη, αλλά όχι πάντα αντιπροσωπευτική.

Τα υποδείγματα της Οικονομικής επιστήμης

Στη φύση το να συναντήσουμε ένα μέγεθος του οποίου η μεταβολή - εξέλιξη ερμηνεύεται από την επίδραση μόνο ενός άλλου παράγοντα είναι κάτι σπάνιο. Συνήθως υπάρχουν περισσότεροι του ενός παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταβολή του πρώτου. Για παράδειγμα, μπορεί να εξετάζουμε την ποσοτική ή ποσοστιαία σχέση μεταξύ του αριθμού των παιδιών που ζουν στην επαρχία και του αριθμού των εισαχθέντων στα ΑΕΙ – ΤΕΙ. Ολοκληρώνοντας την έρευνα μας θα καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Όμως υπάρχουν και παράγοντες όπως το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο των γονιών, κ.α. που έχουν παρέμβει στην διαμόρφωση της τελικής σχέσης αλλά δεν έχουν αναφερθεί και επομένως δεν έχει εκτιμηθεί η συμμετοχή τους. Στην έρευνά μας αυτούς του παράγοντες τους θεωρήσαμε  σταθερούς.

Η οικονομική επιστήμη χρησιμοποιεί στα υποδείγματά της τον Λατινικό όρο

ceteris paribus

Σε ελεύθερη μετάφραση ο όρος σημαίνει όλα τα άλλα ίσασταθερά,  και χρησιμοποιείται ακριβώς για να δηλώσει αφενός την ύπαρξη δευτερογενών (όχι ιεραρχικά) παραγόντων και αφετέρου τη διατήρηση της σταθερότητάς τους όταν εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ κάποιων μεγεθών - μεταβλητών.

 

ceteris paribus και Οικονομική επιστήμη

The meaning of Ceteris Peribus (photo: www.slideshare.net)

Για παράδειγμα η ύπαρξη αρνητικής σχέσης μεταξύ της τιμής ενός αγαθού και της ζητούμενης ποσότητάς του ισύει υπό την προϋπόθεση της σταθερότητας π.χ. του εισοδήματος. Η αναφορά στη σταθερότητα παράγοντα / ων δηλώνεται με την έκφραση ceteris paribus.

- Αμφισβητώντας την Οικονομική επιστήμη

Ορισμένοι αναρωτιούνται για το πως είναι δυνατόν να υποβάλλεις την ίδια ερώτηση σε τέσσερις οικονομολόγους και ενδεχομένως να ακούσεις τέσσερις διαφορετικές απαντήσεις. Είναι πράγματι δύσκολο να αντιληφθείς αν δεν ασχολείσαι επαγγελματικά με το χώρο της οικονομίας ότι και οι τέσσερις απαντήσεις μπορεί να είναι σωστές Yes, Economics Is a Science

Σαν αποτέλεσμα αρκετοί αμφισβητούν την υπόθεση ceteris paribus ισχυριζόμενοι ότι υπεραπλουστεύει την πραγματικότητα και επομένως δεν δέχονται την αξιοπιστία των συμπερασμάτων κάποιων οικονομικών μοντέλων.

- Ο αντίλογος

Στην οικονομική επιστήμη Μια αρχική προσέγγιση στη δομή της Οικονομίας δεν υπάρχουν συνθήκες ελεγχόμενου πειράματος. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δοκιμαστικούς σωλήνες για να ελαχιστοποιήσουμε την επίδραση άλλων  εξωγενών παραγόντων στην υπό εξέταση σχέση. Συγχρόνως προσπάθεια γίνεται στη μελέτη ή πρόβλεψη συμπεριφοράς του ατόμου, και ο τρόπος αντίδρασης της ανθρώπινης συμπεριφορά είναι πολύ δύσκολο να γενικευθεί -  ομαδοποιηθεί.

Το γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητη τη χρησιμοποίηση μαθηματικών, στατιστικής και οικονομετρίας στην προσπάθεια στάθμισης της επίδρασης των όποιων άλλων παραγόντων αλλά και της πιθανότητας εμφάνισής τους.

Για επίλογο

Το ζητούμενο ασφαλώς δεν είναι να γίνουμε (διάφορο του να αυτοαποκαλούμεθα) όλοι οικονομολόγοι . Όμως όσοι αποφασίσουν να ασχοληθούν με αυτή την επιστήμη θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να ενημερωθούν όσο περισσότερο μπορούν για το αντικείμενό της Οικονομική Λογική και καθημερινότητα, να είναι ξεκάθαρο στη σκέψη τους ότι δεν είναι πολιτική, και βέβαια η απόφασή τους να μην είναι αναγκαστική, δηλαδή το αποτέλεσμα της απόρριψης άλλων επιστημονικών κλάδων.

Σπουδάζοντας την Οικονομική επιστήμη σύντομα θα διαπιστώσετε ότι τα λάθη δεν βρίσκονται τόσο στις θεωρίες - υποδείγματά της επιστήμης αλλά πολύ περισσότερο στις λανθασμένες ανθρώπινες επιλογές που άλλοτε εσκεμμένα και άλλοτε όχι, διαστρεβλώνουν ή ξεχνούν τις οικονομικές αρχές.

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

2 σκέψεις λίγο πριν τις Πανελλαδικές εξετάσεις

Κάθε χρονιά - πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις - ασφαλώς εύχομαι την επιτυχία σε όλα τα άτομα που συνεργαστήκαμε στους όποιους χώρους διδάσκω.

Μαζί με τις ευχές μου - που μπορεί να ακούγονται τυπικές αλλά δεν είναι - αναζητώ  το κάτι «παραπάνω». Κάτι που θα «αγγίξει» πιο έντονα τον υποψήφιο φοιτητή, θα τον ηρεμίσει, θα τον δυναμώσει και συγχρόνως δεν θα το έχει ακούσει άλλες 100 φορές.

Αγαπημένοι μου μαθητές δύο σκέψεις θέλω μόνο να σας μεταφέρω λίγο χρόνο πριν γράψετε το πρώτο σας μάθημα.

Η λέξη Πανελλαδικές

Η πρώτη σχετίζεται με την ίδια τη λέξη «Πανελλαδικές» η οποία εκτός της τρομοκρατικής έννοιας που της προσδίδουν έχει και μια κυριολεκτική – πραγματική. Και αυτή είναι ότι αυτές οι εξετάσεις αφορούν ΟΛΗ την Ελλάδα. Δηλαδή, αυτή τη δοκιμασία την περνούν πάνω από 100.000 μαθητές. Η συνειδητοποίηση της αλήθειας, ότι δεν γράφω ΜΟΝΟ εγώ, μπορεί να μειώσει την αίσθηση της «αγωνίας κατ’ αποκλειστικότητα».

Το όμορφο αύριο

Μια δεύτερη σκέψη «φωτογραφίζει» το γεγονός ότι στο τώρα μου δεν μπορώ να φανταστώ (και να είμαι βέβαιος) το πως θα «ορίζεται» το όμορφο αύριο… Εννοώ ότι η επιλογή σχολής με τα σημερινά κριτήρια ΔΕΝ σημαίνει απαραίτητα ότι θα αποδειχτεί στο μέλλον και η σωστή. Αν λοιπόν η προσδοκία μου δεν επαληθευθεί, κάποια χρόνια μετά, ενδεχομένως να  «πανηγυρίσω» που δεν πέρασα στην πρώτη επιλογή μου.

Οι λίγες ώρες που μένουν πριν ξεκινήσετε ας είναι ώρες «ήρεμης» προσπάθειας για όλους σας. Η επιτυχία θα έρθει αν την κυνηγήσουμε σε όλες τις «φάσεις» της ζωής μας και το «πρόσωπό» της συνήθως δεν είναι αυτό που σήμερα θεωρούμε ιδανικό.

Καλή αρχή..Χάρηκα που σας γνώρισα!

ΜΟΛΙΣ 2 μήνες πριν τις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ...

Υπάρχουν φορές που είναι δύσκολο να αντιληφθείς αν η έλλειψη «πραγματικής» ενημέρωσης των υποψηφίων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ οφείλεται στην αδυναμία της απλής σκέψης, στην αδιαφορία των υπεύθυνων για την ενημέρωση φορέων, ή στο αν της λέξης αδιαφορία προηγείται η λέξη  εσκεμμένη.

Μεταφέρω τον χθεσινό – 2 περίπου μήνες πριν τις Πανελλαδικές – διάλογο με μαθητή της Γ ‘ Λυκείου (που ενδιαφέρεται για τις Οικονομικές σχολές).

- Ποια είναι η πρώτη σου επιλογή;

- ΑΣΟΕΕ!!!

Αν και ατυχώς ήξερα «πλέον» την απάντησή του στο δεύτερο ερώτημά μου, προχώρησα τη συζήτηση.

- Σε ποια σχολή της ΑΣΟΕΕ;

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ!!!

Ήταν η σειρά για το τρίτο ερώτημά μου.

- Ξέρεις πως ακριβώς υπολογίζονται τα μόρια για την εισαγωγή σου;

- ΟΧΙ (μεγαλοπρεπέστατο)!!!

Δηλαδή μια ανάσα πριν τις Πανελλαδικές, ο υποψήφιος ΔΕΝ γνώριζε ποιες είναι οι σχολές της ΑΣΟΕΕ (και ασφαλώς και των υπόλοιπων Οικονομικών Πανεπιστημίων), άρα το τι πάει να σπουδάσει. Πόσο διαφέρουν μεταξύ τους, τα διαφορετικά μαθήματα που διδάσκονται στην κάθε σχολή, το πραγματικό αντικείμενο σπουδών τους,  τις (έστω σε θεωρητικό επίπεδο ) επαγγελματικές προοπτικές τους. Αλλά ούτε και την «πραγματική» σημασία για τα μόριά του των μαθημάτων με αυξημένους συντελεστές βαρύτητας ανά επιστημονικό πεδίο.

Ασφαλώς, ο μόνος που ΔΕΝ «φταίει» είναι ο ίδιος ο υποψήφιος. Είναι επιεικώς απαράδεκτο να απαιτούμε από ένα παιδί, στην ηλικία των 17 – 18 χρονών, να αναζητήσει μόνο  του αυτές τις πληροφορίες και να μην του τις προσφέρουμε.

Η δική μας άποψη - που αγγίζει τα όρια του αυτονόητου - είναι ότι τουλάχιστον από την Α’ Λυκείου θα έπρεπε να παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες, μέσα από την «πραγματική» έννοια του επαγγελματικού προσανατολισμού που κατ’ ελάχιστον σημαίνει: ενημέρωση για τις διαφορετικές σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Και δυστυχώς, η αρχική μας απορίας παραμένει

Σε «ατμόσφαιρα» Πανελλαδικών εξετάσεων.

Πλησιάζει λοιπόν προς το τέλος της η προσπάθεια των φετινών μαθητών της Γ’ Λυκείου να περάσουν την πύλη κάποιου ΑΕΙ ή ΤΕΙ.  Όπως πάντα, γονείς, καθηγητές, ειδικοί, φίλοι, όλοι προσπαθούμε να μεταφέρουμε κάτι χρήσιμο στα παιδιά πιστεύοντας ότι θα τους προσφέρει την απαραίτητη «δύναμη»  σε αυτή την τελική ευθεία μιας διαδρομής με 12ετη παρουσία στα σχολικά θρανία.

Ο Πομπός (περιβάλλον) στέλνει μηνύματα

Μέσα από την (κατά κανόνα) καλή διάθεση το περιβάλλον συμμετέχει λοιπόν έμμεσα στην προετοιμασία των μαθητών και προσπαθεί να την υποστηρίξει – τονώσει. Άλλοτε χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους: να τρως και να κοιμάσαι καλύτερα, άλλοτε ασκώντας αρνητική κριτική: δεν διαβάζεις πολύ, άλλοτε συγκρίνοντας εποχές:  εγώ όταν έδινα διάβαζα από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε άλλες δε περιπτώσεις  ακολουθώντας  περισσότερο σύγχρονες προσεγγίσεις που αποβλέπουν στην ενθάρρυνση και τον περιορισμό του άγχους:  δίνεις τη μάχη σου και αυτό είναι το σημαντικό.

Ο Δέκτης (μαθητής) τα αναλύει

Ο υποψήφιος δεν είναι μόνο ότι πρέπει να αποκωδικοποιήσει όλα τα προηγούμενα και να καταλήξει στα δικά τους συμπεράσματα. Είναι και ότι πρέπει συγχρόνως να απαντήσει στις δικές του σκέψεις. Και δεν είναι πάντα έτοιμος για κάτι τέτοιο.

 • Πως μπορεί να γνωρίζει ότι η επιλογή της σχολής σήμερα (με τα κριτήρια των 17-18 ετών) θα είναι εκείνη που θα τον καλύπτει μετά από 10 ή περισσότερα χρόνια;
 • Είναι σωστά ενημερωμένος για τις σχολές, μαθήματα,  πραγματικό  αντικείμενο σπουδών, επαγγελματικές προοπτικές;
 • Ο ίδιος κάνει την επιλογή; Ή έμμεσα άλλοι αποφάσισαν για εκείνον;
 • Πως θα εξελιχτεί η κατάσταση της χώρας; Θα μείνει στην Ελλάδα;
 • Έχει προσπαθήσει (μέχρι τώρα) αρκετά;

Οι δικές μου παρατηρήσεις - σκέψεις

Σε αυτή την τελευταία μαθητική χρονιά, εμφανίζονται συνήθως στους υποψήφιους φοιτητές δύο διαφορετικές μεταξύ τους τάσεις. Και λέγοντας τάσεις, εννοώ την προσπάθεια αυτοπροσδιορισμού της «θέσης» τους ενόψει των Πανελλαδικών εξετάσεων του Ιουνίου.

Η πρώτη περίπτωση, αφορά εκείνους τους μαθητές που το «μη δημιουργικό» άγχος, ή η σύγκριση με τους άλλους εμποδίζει τον προσδιορισμό της πραγματικής εικόνας – πορείας τους με αποτέλεσμα την υποτίμηση των δυνατοτήτων τους.

Στον αντίποδα, θα συναντήσεις άτομα που έχουν σίγουρο το 20αράκι!
Αυτό λέγεται υπερτίμηση των δυνατοτήτων. Κάτι που αυτόματα μεταφράζεται σε  υποτίμηση του «αντιπάλου».  Και είναι γνωστό  (τις περισσότερες φορές) το τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Η εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας (κάτι πολύ θετικό) δεν έχει καμία σχέση με την υπερτίμηση αυτών.

Θα πρότεινα..

Απευθυνόμενος στον μαθητή που προσπαθεί - και  σαν δάσκαλος που θεωρεί ότι δεν μεταφέρει «έτοιμη» γνώση αλλά βοηθάει στην κατανόηση της γνώσης ή στη δημιουργία νέας (Έτοιμη γνώση ή εργαλεία σκέψης για την κατάκτησή της) θα ήθελα να του στείλω τις παρακάτω σκέψεις μου:

 • Στάθμησε πολύ σοβαρά τις συνέπειες της υποεκτίμησης ή της υπερεκτίμησης.
  Ίσως καταλήξεις και εσύ στο συμπέρασμα ότι η εμφάνιση - της όποιας εκ των δύο, μπορεί  να αποδειχτεί  εξίσου λανθασμένη.
 • Δεν δίνεις μόνο εσύ Πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό σημαίνει ότι σκέψεις, προβληματισμοί και άγχος συνοδεύουν και πολλές χιλιάδες άλλα άτομα που δίνουν μαζί με εσένα.
 • Το ενδεχόμενο ένας μαθητής που προσπάθησε σωστά να μην πέτυχε το στόχο του παρατηρείται σπάνια.

Για επίλογο..

Ακόμα και αν θεωρήσεις (κάπου εκεί προς τα τέλη του Ιουνίου) ότι δεν πέτυχες το καλύτερο που μπορούσες, να είσαι σίγουρος ότι τα τωρινά 18 σου χρόνια είναι ακριβώς εκείνα που στο αύριο της ζωής σου θα σε οδηγήσουν στο να εντοπίσεις, προσπαθήσεις και στη συνέχεια κατακτήσεις αυτό που θέλεις. Απαραίτητα όμως πρέπει: να το θέλεις!

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Τι να σπουδάσω;

Επιλογή. Δύσκολη διαδικασία. Γίνεται ακόμα δυσκολότερη όταν αφορά το μέλλον και όχι το που θα διασκεδάσουμε το βράδυ (παρόν).

Βέβαια στο "ψάξιμο" του εαυτού μας ώστε να μας αποκαλύψει την τελική του απόφαση σχετικά με το τι θα σπουδάσει υπάρχει το περιβάλλον (γονείς, φίλοι, διαδίκτυο και ειδικοί) που φροντίζει να μας ενημερώνει για την κάθε σχολή, τις επαγγελματικές δυνατότητες, τον εντοπισμό πιθανής κλίσης μας, κ.α.

Όμως πως μπορούμε να γνωρίζουμε αν αυτό που επιλέγουμε τώρα θα είναι το αγαπημένο μας μετά από 20 ή 30 χρόνια;  Μήπως  είναι εύκολο να ορίσουμε με ακρίβεια  τη ζωή μας στο μέλλον; Μερικές φορές είναι δύσκολο ακόμα και να φανταστούμε το μακρινό αύριο.

Κάπου εδώ όμως  ξεκινά μια δεύτερη σειρά ερωτήσεων:

 • Η ενημέρωση είναι αποκομμένη από την έννοια της (συνειδητής ή όχι) προτροπής;
 • Η σημερινή ενημέρωση είναι πάντα αντιπροσωπευτική της μελλοντικής πραγματικότητας;
 • Τα άτομα που μας ενημερώνουν – παρά την αναμφισβήτητη θέλησή τους, είναι και τα κατάλληλα;

Εγώ ο καλοπροαίρετος απαντώ θετικά στα παραπάνω ερωτήματα. Εξακολουθώ όμως να αναρωτιέμαι για τα άγνωστα θέλω του μέλλοντος μου.

Ο χρόνος όμως μας πιέζει για το τώρα. Τώρα λοιπόν η έρευνα, η πληροφόρηση, ο επηρεασμός και η καθοδήγηση τελειώνουν. Τώρα είναι η ώρα των τελικών αποφάσεων. Τώρα πρέπει να γίνουμε σοφοί και να μας προβάλουμε στο μέλλον

Ειλικρινά δεν ξέρω πως θα μπορούσε κανείς να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε ένα παιδί 17-18 χρονών σε αυτή την απόφασή του, μια και θεωρώ ότι όλα τα προηγούμενα όλοι μας, λίγο, πολύ ή περισσότερο τα έχουμε κάνει.

Το αποτέλεσμα όμως παραμένει αρκετά ομιχλώδες, και μοιάζει σαν να προσπαθούμε να προβλέψουμε αν μετά από “Χ” χρόνια κάποια συγκεκριμένη μέρα θα βρέχει ή όχι. Ασφαλώς μια τέτοια πρόβλεψη είναι αδύνατη. Όμως αν μέσα στο αυτοκίνητό μας  έχουμε  μια ομπρέλα θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πιθανή νεροποντή. Από την άλλη, αν έχει καλοκαιρία, απλά δεν θα την χρησιμοποιήσουμε.

Αυτό που εννοώ – για να μη μπλέξουμε με μετεωρολογικές προβλέψεις,  είναι ότι ένα από τα στοιχεία που πρέπει να σταθμίσουμε κατά τη διαδικασία επιλογής σχολής, είναι και οι εναλλακτικές λύσεις που το πτυχίο ενδεχομένως θα μας προσφέρει.

Για παράδειγμα, κάποιος πολύ-πολύ γνωστός μου, ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την εκπαίδευση. Αργότερα η νεανική του ανησυχία τον έστειλε με μεταγραφή στον κόσμο των επιχειρήσεων και της ναυτιλίας. Τέλος oι προβληματισμοί που αναφύονται στην ηλικία των 35 και κάτι, τον γύρισαν αποκλειστικά  στην εκπαίδευση.

Αν κάποιος του έλεγε στα 18 του -  όταν αποφάσιζε το τι να σπουδάσει, ότι θα ταξίδευε τόσο πολύ στην  καριέρα του, θα τον χαρακτήριζε τουλάχιστον φαντασιόπληκτο. Να όμως που έτσι του βγήκε. Του βγήκε, γιατί πρώτον το ήθελε, και δεύτερον γιατί το πρώτο του πτυχίο του προσέφερε την δυνατότητα-ευελιξία  για αλλαγές στην επαγγελματική του ζωή.

Καλές αποφάσεις!