Άσκηση Ζήτησης

Άσκηση Ζήτησης 1 - 2018

05 Ιανουαρίου 2018

Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν 3 καταναλωτές (Α, Β και Γ) που συμμετέχουν στην αγορά του αγαθού Χ. Οι συγκεκριμένοι 3 καταναλωτές αποτελούν και το σύνολο της αγορά του αγαθού.

Δ1. Να υπολογίσετε την αγοραία συνάρτηση ζήτησης (γραμμικής μορφής).                                          

Δ2. Στη συνέχεια μια μείωση της τιμής ενός  αγαθού Ψ (συμπληρωματικού του Χ) προκαλεί μια σταθερή (σε κάθε επίπεδο τιμής) ποσοστιαία μεταβολή της ζήτησης του αγαθού Χ. Επί της νέας καμπύλης ζήτησης όταν η  τιμή (Ρ) ισούται με 20 η ζητούμενη ποσότητα ισούται με 60,5 μονάδες, ενώ αν η τιμή (Ρ=20) αυξηθεί κατά 50 %, η ελαστικότητα ζήτησης (ως προς την τιμή)  ισούται με – 0,3636.

Θεωρούμε ότι 219,978 = 220 και τη νέα ζητούμενη ποσότητα (μετά την αύξηση της τιμής κατά 50%) ίση με 49,5 μον.

Να υπολογιστούν:

α) Η νέα συνάρτηση ζήτησης (γραμμικής μορφής) του αγαθού Χ (μετά την μεταβολή της τιμή της τιμής του συμπληρωματικού του αγαθού Ψ).

β) Η ποσοστιαία μεταβολή της ζήτησης του αγαθού Χ που προκλήθηκε.

Δ3. Σε ποια τιμή (Ρ) επί της νέας συνάρτησης η συνολική δαπάνη (ΣΔ) των καταναλωτών θα ισούται με τη ΣΔ που αντιστοιχεί στην τιμή Ρ = 20.

Δ4. Να υπολογιστεί η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή (ED) αν επί της νέας καμπύλης ζήτησης η τιμή αυξηθεί από 20 σε 55 μονάδες και να αιτιολογηθεί η τιμή της.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *