Οικονομία (ΑΟΘ): Test επανάληψης του 1ου κεφαλαίου

ΑΟΘ (Οικονομία): Τest επανάληψης του 1ου κεφαλαίου

Μετά τον περιορισμό της εξεταστέας ύλης ΑΟΘ λόγω του Κορωναϊού (Covid-19) η πιθανότητα συμμετοχής του κάθε κεφαλαίου στα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων αυξάνεται.

Η επανάληψη που τώρα γίνεται ίσως είναι και η τελευταία για το κάθε κεφάλαιο της Οικονομίας - ΑΟΘ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καλυφθούν τα όποια κενά αλλά και να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κατανοήσει (όχι παπαγαλίσει) κάποιες έννοιες. Συμπληρωματικά μπορείτε να παρακολουθήσετε το video επανάληψη του 1ου κεφαλαίου.

Οι παρακάτω 10 ερωτήσεις πιστεύουμε ότι θα φανούν χρήσιμες προς αυτή την κατεύθυνση.

ΑΟΘ: Ερωτήσεις κατανόησης

 1. Ένας μέγιστος δυνατός συνδυασμός παραγωγής είναι ο Α (Χ = 10, Ψ = 90). Η οικονομία γνωρίζει ότι στη ζώνη όπου το Ψ παίρνει τιμές από 50 έως 90 μονάδες για να παράγει μια επιπλέον μονάδα του Χ θα θυσιάσει 2 μονάδες από το Ψ. Εάν μειώσει την ποσότητα του Ψ κατά 40 μονάδες πόσες μονάδες του Χ θα κερδίσει;
 2. Με ποιους τρόπους η οικονομία προσπαθεί να περιορίσει το κύριο οικονομικό πρόβλημα; Πιστεύετε ότι έχει τη δυνατότητα το λύσει;
 3. Σε μια οικονομία που παράγει μόνο τα αγαθά Χ και Ψ, για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα του αγαθού Χ θα θυσιαστούν 2 μονάδες από το αγαθό Ψ. Πόσες μονάδες του Χ θα θυσιαστούν για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα του Ψ;
 4. Αν το κόστος ευκαιρίας παραμένει σταθερό κατά μήκος της ΚΠΔ, τι συμπέρασμα βγάζετε για την μορφή της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων (ΚΠΔ) της οικονομίας; Πως θα σχολιάζατε την καταλληλότητα των συντελεστών παραγωγής (ΣΠ) που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των στα δύο αγαθών;
 5. Τι θα πρέπει να συμβεί στην οικονομία ώστε ένας εφικτός συνδυασμός να γίνει μέγιστος δυνατός;
 6. Η μετανάστευση ανέργων από τη χώρα Α θα επηρεάσει τη θέση της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας Α; Αιτιολογείστε την απάντησή σας.
 7. Ένας μέγιστος δυνατός συνδυασμός παραγωγής είναι ο Α (Χ = 10, Ψ = 90). Η οικονομία γνωρίζει ότι στη ζώνη όπου το Ψ παίρνει τιμές από 50 έως 90 μονάδες για να παράγει μια επιπλέον μονάδα του Χ θα θυσιάσει 2 μονάδες από το Ψ. Εάν μειώσει την ποσότητα του Ψ κατά 40 μονάδες πόσες μονάδες του Χ θα κερδίσει;
 8. Με ποιους τρόπους θα μπορέσει μια οικονομία στο μέλλον να παράγει ένα συνδυασμό που σήμερα χαρακτηρίζεται σαν ανέφικτος;
 9. Μια οικονομία χρησιμοποιεί για την παραγωγή των αγαθών Χ και Ψ μόνο 4 εργάτες. Ο καθένας μπορεί να παράγει 5 μονάδες από το Χ. Ενώ αν μεταφερθεί στην παραγωγή του Ψ θα παράγει την διπλάσια ποσότητα. Πόσες μονάδες από το αγαθό Ψ χάνονται (από τη μέγιστη ποσότητα που θα μπορούσε) αν χρησιμοποιεί 2 εργάτες στο Χ και 1 εργάτη στο Ψ;
 10. Η ύπαρξη ανεργίας σημαίνει (μεταξύ άλλων) και ότι η οικονομία παράγει λιγότερο από το μέγιστο που θα μπορούσε. Αν εξαλειφτεί η ανεργία θα αυξήσει τις παραγωγικές δυνατότητες που ορίζονται από την ΚΠΔ; Σχολιάστε τις προτάσεις.
 11. Η ΚΠΔ μιας οικονομίας περιγράφεται από τη σχέση Υ = 10 – 2.Χ (όπου Χ, Ψ τα αγαθά που παράγονται των οποίων οι ποσότητες είναι ακέραιοι αριθμοί). Πόσες μονάδες του Ψ θα θυσιαστούν αν η οικονομία θέλει να αυξήσει την παραγωγή του Χ κατά μια μονάδα;

Με τις προηγούμενες ερωτήσεις θεωρούμε ότι καλύπτουμε ένα σημαντικό μέρος του 1ου κεφαλαίου ΑΟΘ που σχετίζεται κυρίως με τη μεθοδολογία των ασκήσεων.

Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.