Πίνακας και Συνάρτηση Ζήτησης

Πίνακας και Συνάρτηση Ζήτησης

Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 - 2016
________________________________________
Είναι γνωστό ότι (για την ύλη των Πανελλαδικών) η συνάρτηση ζήτησης από άποψη αλγεβρικής μορφής της θα είναι είτε γραμμικής μορφής ( QD= α + β∙P ) είτε ισοσκελής υπερβολή
( QD = A/P ).

Επομένως όταν ζητείται να βρεθεί η συνάρτηση ζήτησης θα έχει μια από τις δύο παραπάνω μορφές. Βεβαίως με τους κατάλληλους ελέγχους μπορεί να προσδιοριστεί η γενική μορφή της ( αν δεν αναφέρεται ) και στη συνέχεια να υπολογιστεί η (συγκεκριμένη) συνάρτηση.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που δεν ζητείται η συνάρτηση ενώ έχει δοθεί ένας πίνακας ζήτησης (ενός αγαθού Χ) όπως ο παρακάτω. Αρκετοί υποψήφιοι προσπαθούν να βρουν την συνάρτηση θεωρώντας ότι ο οποιοσδήποτε πίνακας ζήτησης οδηγεί «απαραίτητα» σε συνάρτηση με μια από τις δύο προαναφερθείσες μορφές.

Κάνοντας τους σχετικούς ελέγχους στον συνημμένο πίνακα ζήτησης θα διαπιστώσετε ότι δεν αναφέρεται ούτε σε γραμμικής μορφής συνάρτηση, ούτε σε ισοσκελούς υπερβολής. Και ενώνοντας τα τρία δοθέντα σημεία θα κατασκευάσετε την καμπύλη ζήτησης η οποία θα είναι μια τεθλασμένη γραμμή.

Να κάνετε ελέγχους λοιπόν πριν προχωρήσετε στο να βρείτε τη συνάρτηση ζήτησης.

Η κατάρρευση του συστήματος Bretton Woods (1971)

Author: Manolis Anastopoulos. An excerpt of Assignment, International Finance, University of Leicester.

Bretton Woods. Όταν η λέξη fixed αντικαταστάθηκε από την floating στις ισοτιμίες των νομισμάτων, αλλά και η σχέση με το χρυσό.

Μήπως η κατάρρευση του συστήματος Bretton Woods (1971) ήταν ο προάγγελος της εμφάνισης των λανθασμένων επιλογών στην «χρήση» του χρήματος; Μήπως ήταν η αρχή της εκτεταμένης χρήσης του «αέρα» στον χρηματοπιστωτικό τομέα; Μήπως ήταν αυτό που έλλειπε για να εμφανιστεί το speculation στην σύγχρονη μορφή του; Μήπως έτσι ξεκίνησε η υπερεκτίμηση των «πραγματικών» αγοραστικών δυνατοτήτων μας; Μήπως έτσι οδηγηθήκαμε στις προβληματικές σχέσεις χρέους/ΑΕΠ; Μήπως ήταν η αρχή της απώλειας του ελέγχου της οικονομίας από την οικονομία; Μήπως έτσι γενικώς χαθήκαμε;


Τhe Bretton Woods agreement

In the 22nd of July 1944, at Bretton Woods in the United States of America, 44 countries agreed that a broad international action is necessary to maintain an international monetary system, which will promote foreign trade.

To this respect it was established a worldwide system of fixed exchange rates between currencies. Actually, the ‘tool’ was the gold, with following quota: one ounce of gold to be worth US dollars 35.

Then all other currencies were pegged to the US dollar at a fixed exchange rate.

As stated in an article ‘The End Of the "Fixed" Dollar’ , by the beginning of the 1960s, the US dollar 35 = 1 oz. gold ratio was becoming more and more difficult to sustain. Gold demand was rising and U.S. Gold reserves were falling.

Τhe collapse of the  agreement

On August 15, 1971, the USA President Nixon, repudiated the international obligation of the U.S to redeem its Dollar in gold. Nixon ends convertibility of US Dollar to gold.

By the end of 1974, gold had soared from $35 to $195 an ounce.

Since the collapse of the Bretton Woods agreement (February 1973), the world's currencies "floated" with respect to the US dollar.

Thus, the foreign exchange rate regime changed from a ‘fixed exchange rate’ to a ‘flexible or floating exchange rate’. A system in which, exchange rates are determined by supply and demand that is called ‘clean float’ or where governments through central banks intervene (buy and sell currencies) in the markets, which is called ‘dirty float’.

 

Επιβολή Κατώτατης τιμής (ΡΚ)

Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 - 2016
16.03.2016 Κρατική Παρέμβαση – Επιβολή Κατώτατης τιμής (ΡΚ)
________________________________________
Η συγκεκριμένη μορφή κρατικής παρέμβασης γίνεται στην περίπτωση κατά την οποία η τιμή ισορροπίας (Ρο) που διαμορφώθηκε στην ελεύθερη αγορά (κυρίως σε αγροτικά προϊόντα) θεωρείται από το κράτος ιδιαίτερα χαμηλή για το εισόδημα των παραγωγών.

Το αποτέλεσμα της επιβολής της ΡΚ > Ρο είναι ότι σε αυτήν την τιμή (ΡΚ) η προσφερόμενη ποσότητα (QSK) θα είναι μεγαλύτερη της ζητούμενης ποσότητας (QDK).
Επομένως έχουμε δημιουργία πλεονάσματος = QSK – QDK, το οποίο αγοράζεται από το κράτος στην τιμή ΡΚ.

Σαν αποτέλεσμα, τα συνολικά έσοδα των παραγωγών θα είναι ΣΕ = ΡΚ∙QSK, τα οποία στην πραγματικότητα προέρχονται από δύο πηγές:
1. Από τους καταναλωτές: ΣΕ1 = ΣΔ = PK ∙ QDK
2. Από το κράτος : ΣΕ2 = PK ∙ Πλεόνασμα = ΡΚ ∙ (QSK – QDK)

Είναι φανερό ότι η επιβολή κατώτατης τιμής (ΡΚ), ωφέλησε τους παραγωγούς δεδομένου ότι πλέον τα ΣΕ = ΡΚ∙QSK, ενώ πριν την κρατική παρέμβαση (στην ισορροπία της αγοράς, σημείο Ε ) ήταν ΣΕΕ = Po ∙ Qo. (όπου ΣΕ > ΣΕΕ)

Λίγο πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις

ΥΠΟεκτίμηση ή ΥΠΕΡεκτίμηση;;
ΤΙΠΟΤΑ από τα δύο..

Και έτσι όπως πλησιάζει προς το τέλος η προσπάθεια μιας ακόμα γενιάς να περάσει την πύλη κάποιου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εμφανίζονται από την πλευρά των υποψηφίων διαφορετικές μεταξύ τους τάσεις. Και λέγοντας τάσεις εννοώ την προσπάθεια αυτοπροσδιορισμού της «θέσης» τους ενόψει των Πανελλαδικών εξετάσεων του Μαΐου.


Η μια ακραία τάση, αφορά εκείνους που το «μη δημιουργικό» άγχος ή η σύγκριση με άλλους εμποδίζει τον προσδιορισμό της αντικειμενικής εικόνας – πορείας τους με αποτέλεσμα την υποτίμηση των πραγματικών δυνατοτήτων τους.


Στο άλλο άκρο, παρατηρεί κάποιος άτομα με εμφάνιση «ξερολισμού», που σου δίνει την αίσθηση ότι ξαφνικά βρέθηκαν στο πτυχίο πριν καν δουν το όνομά του στους πρωτοετείς φοιτητές.
Αυτό λέγεται υπερτίμηση των δυνατοτήτων που αυτόματα σημαίνει υποτίμηση του «αντιπάλου». Είναι γνωστό τι συμβαίνει τις περισσότερες φορές σε αυτή την περίπτωση.
Η εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας (κάτι πολύ θετικό) δεν έχει «καμία» σχέση με την υπερτίμηση αυτών.

Σαν δάσκαλος που θεωρεί ότι δεν μεταφέρει «έτοιμη» γνώση αλλά βοηθάει στην κατανόηση της γνώσης ή στη δημιουργία νέας, θα ήθελα να παροτρύνω τους ανήκοντες στις δύο παραπάνω κατηγορίες να «σκεφτούν» πολύ σοβαρά τις συνέπειες της υποεκτίμησης ή της υπερεκτίμησης.
Ίσως καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι μπορεί να αποδειχτεί ότι και οι δύο είναι εξίσου λανθασμένες.

Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας «παραμερίζοντας» τις λέξεις «υπό» και «υπέρ»…