ΑΟΘ - Βασικές Οικονομικές έννοιες (Σημεία προσοχής για την επανάληψη)

Τα παρακάτω αποτελούν κάποια από τα σημαντικά σημεία του κεφαλαίου τα οποία θα πρέπει να είναι σαφή στους μαθητές ώστε να μπορούν να απαντήσουν σε σχετικά ερωτήματα. Προσπάθεια  πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των εννοιών και όχι στην απομνημόνευσή τους ώστε οι υποψήφιοι φοιτητές να μπορούν να απαντήσουν στο όποιο ερώτημα σχετίζεται με τα εν λόγω θέματα.

 1. Το κύριο οικονομικό πρόβλημα
 • Ποιο είναι;
 • Που οφείλεται;
 • Πως γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπισθεί;
 • Γιατί είναι η αιτία όλων των άλλων οικονομικών προβλημάτων;
 1. Η παραγωγική διαδικασία
 • Τι εννοούμε με τον όρο;
 • Ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία που συμμετέχουν;
 1. Η έννοια του κόστους
 • Χρηματικό
 • Πραγματικό
  • Τι είναι;
  • Τι εκφράζει;
  • Τι συμπεραίνουμε ότι σημαίνει η αύξηση της παραγωγής ενός αγαθού σε σχέση με την ποσότητα παραγωγής άλλου / ων  αγαθού/ων;
 1. Το κόστος ευκαιρίας (εναλλακτικό κόστος)
 • Τι δείχνει το ΚΕΧ (σε όρους Ψ) και το ΚΕΨ (σε όρους Χ)
 • Τι σημαίνει αυξανόμενοι κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού (καθώς αυξάνεται η παραγωγή του) και πως αυτό σχετίζεται με την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων συντελεστών παραγωγής;
 • Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ΚΕΧ της 3ης μονάδας και ΚΕΧ των 30 πρώτων μονάδων;
 1. Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (ΚΠΔ)
 • Ποιες είναι οι βασικές υποθέσεις που στηρίζεται;
 • Ποιος είναι ο ορισμός της;
 • Τι σημαίνει για την οικονομία να λειτουργεί πάνω ή στο εσωτερικό της χώρο;
 • Πως χαρακτηρίζονται οι συνδυασμοί παραγωγής που βρίσκονται πάνω, αριστερά ή δεξιά της;
 • Κάτω από ποιες προϋποθέσεις μετατοπίζεται;
 • Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ανεργίας και μετανάστευσης αναφορικά με την πιθανή ή όχι μετατόπισή της;

Συνεχίστε την προσπάθειά σας!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *